8_Citat-4_Attitude-rz
7_snow
2_markarbete
9_slangar
4_karta
5_Citat-3_I-may-rz
3_Citat-2_Well-rz
1_Citat-1_You_rz
 
Grundvatten – tillgång eller belastning?

Oftast ses grundvatten som något självklart positivt. Det är ju förutsättningen för allt liv men i samband med vissa byggnationer kan grundvattennivåer, flöden och strömningsriktningar sätta stopp eller fördyra projektet. Får du koll på grundvattnet innan markarbetena påbörjas vet du vad du har att vänta och kan därför vidta rätt åtgärder! 

Våra uppdrag är ofta knutna till vattenförsörjning och miljöfrågor och kan innefatta:
  • Hydrologiska utredningar
  • Provpumpning och utvärdering
  • Föroreningsspridning
  • Sanering av förorenad jord och vatten

 

Joomla Templates: from JoomlaShack