3_Citat-2_Well-rz
9_slangar
1_Citat-1_You_rz
8_Citat-4_Attitude-rz
5_Citat-3_I-may-rz
7_snow
4_karta
2_markarbete
 

Terracon är ett företag som specialiserat sig på att tillhandahålla tjänster inom tillämpad geofysik kopplad till traditionell geoteknik och hydrologi.

Den geofysiska teknik som vi den senaste 12-årsperioden utvecklat och integrerat med traditionell geoteknik är resistivitetsmätningar.

Vi kan, genom våra samarbetspartners, även utföra översiktliga eller detaljerade geotekniska undersökningar och utredningar för planering av industriområden, bostadsområden, vägar, broar, sjömätningar och VA-ledningar.

Vid våra fältundersökningar använder vi egen utrustning kombinerat med våra samarbetspartners. Detta gör att du alltid har tillgång till nya och bra maskiner och metoder oavsett vilket problem du har.

Joomla Templates: by JoomlaShack