9_slangar
3_Citat-2_Well-rz
2_markarbete
5_Citat-3_I-may-rz
4_karta
7_snow
8_Citat-4_Attitude-rz
1_Citat-1_You_rz
 

Terracon är ett fristående, mindre tjänsteföretag som specialiserat sig på att utföra utredningar och markundersökningar inom kärnområdena förorenad mark, geoteknik och hydrologi. Företaget kan använda sin spetskompetens inom geofysik integrerat med de traditionella undersökningsmetoderna och innehar egen fältutrustning.

Företaget leds och ägs av Andreas Leander som har lång brancherfarenhet som konsult och projektledare. Företaget har, förutom egna anställda, även ett flertal inarbetade samarbetspartners och underkonsulter som kombinerar det lilla företagets engagemang och uppmärksamhet med det stora företagets kunnande och resurser.

Våra kunder är främst kommuner och andra konsult- och entreprenadföretag inom vattenförsörjning, väg och anläggning i mellansverige med centrum i Örebro. Vi utför dock uppdrag i hela Sverige.

Vårt motto är: "Well done is better than well said." – Benjamin Franklin

Joomla Templates: from JoomlaShack